Om en splittrad fackrörelse och lärarnas fortsatta kamp för bättre utbildning och arbetsvillkor

Intervju med Mariéme Sakho Dansokho, ordförande för högstadieskolans Lärarförbund SYPROS (Syndicate des Professeurs du Sénégal). Mariéme är även ansvarig för studiecirklarna och utbildningarna som bedrivs av fackorganisationen CNTS (Confédération Nationales des Travailleurs du Sénégal).  Mariéme berättar i denna intervju om sitt långa engagemang inom fackföreningsrörelsen och vilka utmaningar som står att bemästra innan man har en oberoende och välfungerande fackrörelse. Mot bakgrund av Mariémes trettio år långa arbete inom lärarförbundet är fokuset för intervjun lärarnas situation. Jag träffar Mariéme vid Sypros kontor som ligger vid CNTS lokaler vid hamnen i Dakar. Lokalerna inhyser flertalet av CNTS’s fackförbund. 

CNTS’s lokaler

Kort sammanfattning och bakgrund

Under 1990-talet skakades Senegal av en djup ekonomisk kris som påverkade arbetsmarknaden hårt. Den ekonomiska krisen bidrog till många nedskärningar och åtstramningar och som ett led att hantera effekten av den ekonomiska krisen infördes olika besparningspaket. Den yrkesgrupp som drabbades i särklass hårdast av besparingarna var lärarna. För att råda bot på situationen införde den dåvarande regeringen 1995 en ny metod för utbildning av landets lärare. Metoden innebar massutbildning av stora skaror lärare. Utbildningen var dessutom kortare och förutsättningarna mycket sämre. I början skulle den nya metoden vara en tillfällig lösning för att möta behovet av fler lärare. Dock lever metoden vidare och det saknas fortfarande incitament från regeringen att reformera systemet. Utvecklingen har lett till en nedåtgående spiral där arbetsvillkoren för lärarna och många andra yrkesgrupper blivit allt sämre.

Intervjun är översatt från engelska till svenska av bloggförfattaren.

Hur ser situationen för arbetarna ut idag i Senegal?

Fattigdomen är utbredd och både klyftorna och arbetslösheten fortsätter att öka. Siffror visar att det uppskattningsvis finns endast en halv miljon Senegaleser inom den offentliga sektorn. En oproportionerlig siffra med tanke på att landet har en befolkning på 13 miljoner invånare. Det finns inga tillförlitliga siffror som visar andelen arbetare som tillhör den informella ekonomin, det vill säga som utför svartjobb av olika slag. I skuggan av den rådande ekonomiska krisen har många företag gått i konkurs. Inflationen har nått hissnande höjder samtidigt som levnadskostnaderna fortsätter att öka. Många högskoleutbildade tvingas ta lågbetalda jobb som inte motsvarar deras kompetens. Du har säkert sett på gatorna hur många det är som fördriver tiden med att sitta i skuggan under ett träd. Fackförbunden går ofta ut i strejk för att protestera mot orättvisorna på arbetsplatserna men några förändringar ser vi inte.

För lärarna är situationen kanske den värsta. Många lärare undervisar under väldigt dåliga förhållanden där det inte är ovanligt att man undervisar grupper på över hundra elever. När den nya reformen antogs byggdes barackliknande provisoriska skollokaler i utkanten av Dakar som står kvar än idag.  Lärarförbundet jobbar ständigt med att informera och utbilda lärare för att de ska kräva bättre arbetsvillkor som till exempel högre löner och bättre arbetsförhållanden.

Vad har ni för strategier för att driva dessa frågor?

Vi har många strategier men problemet är att många fackförbund inte sluter sig samman för att driva kraven. Strategierna ger inte förväntad effekt eftersom det inom många fackförbund finns personer med egna intressen.  Dessa fackförbund som vi brukar kalla gula fackförbund har ett nära samarbete med regeringen. De utbildas och eventuellt mutas för att motverka vårt arbete. Under förhandlingar med regeringen är det ofta dessa fackförbund som får gehör. Vårt arbete blir i slutändan verkningslös. Detta gäller många fackförbund i landet.

Ni har nått en punkt som verkar väldigt svårt att ta sig ur, hur ska ni gå tillväga för ta er ur denna svåra sits?

Ja, vi har hamnat i en riktig svår situation. Vad gäller lärarfackförbunden kan vi inte fortsätta gå ut i strejk. Strejkerna påverkar inte barn från rika familjer som går i privata skolor, det är de fattiga som drabbas. Förra veckan gick många lärarfackförbund samman för att nå en överenskommelse om hur man ska driva den här frågan. Nu hoppas vi att vi kan träffa regeringsföreträdare för att diskutera våra förslag. Vi väntar fortfarande på att regeringen ska återkomma till oss.

ILO har 8 fundamentala rekommendationer, hur ser arbetet med att driva dessa rekommendationer ut?

Regeringen har skrivit under många rekommendationer och konventioner men det är en sak att skriva under och en annan att agera därefter. Alla dessa konventioner återfinns i författningen och lagar men efterlevs inte i praktiken. Lagarna tolkas på det sätt som är av intresse för regeringen och ofta går man ut med nya förslag som får mer genomslagskraft än de riktiga lagarna. Numera har dessa förslag blivit ”lagar”. Detta strider mot landets lagstiftning.

Hur ser det ut för de övriga sektorerna?

Tyvärr ser det likadant ut för många sektorer. Inom den privata sektorn är det inte lika illa däran men där stängs många företag på grund av den finansiella krisen.  Många förlorar jobben och klyftorna ökar. De rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Senegal befinner sig i en allvarlig ekonomisk och social situation. Har samhällsproblemen intensifierats på sistone?

Ja! Ekonomiska kriser drabbar många länder men problemet här och i många andra afrikanska länder är att det finns korruption och dålig samhällstyrning (bad governance). Många sociala frågor bortprioriteras till förmån för regeringens andra intressen. Det är verkligen kris. Senegal har en mycket ung befolkning som behöver utbildas och som senare behöver komma ut på arbetsmarknaden.

Vilka utmaningar står fackförbunden inför?

Utmaningen är att bli en enad röst. För närvarande är fackföreningsrörelsen väldigt splittrad. Inom många fackförbund finns det intressen som

Mariéme Sakho Dansokho, ordförande för SYPROS lärarförbund

inte är förenliga med fackets värderingar. Så länge vi inte enas kommer det vara väldigt svårt att nå hållbara lösningar. I augusti slöt fem (av sex) fackorganisationer sig samman för att diskutera huruvida vi ska driva en gemensam linje. Tyvärr gav mötet inte det resultat som jag hade önskat.

Du var på Panaf-konferensen som hölls i slutet av september, vad tyckte du om konferensen?

Många fackförbund driver ett liknande utbildningsprogram som Panaf. Dock är det inte alla medlemmar som har tillgång till utbildningarna. Det som verkligen är bra med Panaf är att studiecirklarna och utbildningarna är till för alla oavsett bakgrund. Panaf når verkligen ut till grässrots-medlemmarna. Utbildningarna har även ett bredare innehåll, vilket uppskattas av medlemmarna.  Konferensen i sig är ett viktigt forum där deltagarna får utrymme att utbyta erfarenheter och dra lärdomar från varandra. Varje konferens har gett nya erfarenheter och kunskaper.

Tyvärr har den ekonomiska krisen även påverkat Panaf. Även om det är ett kostnadseffektivt program blir det svårt att bevara programmet utan stöd från fler aktörer. Man har påbörjat en diskussion om huruvida man ska inleda samarbete med aktörer som ILO och andra länder. Belgiska fackorganisationen FGTB har uttryckt intresse om att stödja programmet.

Till sist, vad hoppas du av framtiden?

Min förhoppning är att fackförbunden blir en enad röst. En enad röst ger ökad tyngd. Jag hoppas att vi inom några år visar en enad front för att tillsammans arbeta för att minska orättvisorna.

/Rojin

En reaktion på ”Om en splittrad fackrörelse och lärarnas fortsatta kamp för bättre utbildning och arbetsvillkor

  1. Det är fantastiskt att läsa era historier! Det ger så otroligt mycket mer än att läsa rapporter från projekten. Hoppas du mår bra och att du fortsätter hitta dessa människor med historier att berätta. /Nina

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s