Nystartad ungdomsförening vill främja Afrikas kulturella mångfald

Nystartade Organisation pour la Protection de la Culture Africaine (OPCA) är en ungdomsförening som vill främja den Afrikanska kulturen genom att skapa mötesplatser och kulturella verksamheter i syfte att förebygga ett riskfyllt beteende (te.x. missbruk av droger, kriminalitet, utanförskap och andra sociala problem) bland ungdomar och unga vuxna.  Målgruppen är ungdomar i åldern 18-35 år.

Medlemmar ur OPCA har samlats för att repetera inför tv-serien.

Första gången jag kommer i kontakt med OPCA är under en promenad längs med Dakars kustremsa en lördag kväll. En stor skara ungdomar har samlats på stranden för att repetera manus för den tv-serie som de hoppas ska kunna visas på nationell tv senare i höst. Cool Moctar, som är ansvarig för musikgruppen berättar entusiastiskt om organisationens huvudsyfte: att arbeta med kultur för att förebygga våld, missbruk av droger och alkohol, prostitution och utanförskap för ungdomar som kommer från hem som är präglade av mindre gynnsamma förhållanden.

Jag blir tillfrågad att komma på deras nästa möte för en längre intervju.

Jag träffar Cool och dem andra i lokaler som de tillfälligt får tillträda och vistas i. Gruppen samlas två gånger i veckan på kvällarna för att planera, diskutera och repetera deras respektive aktiviteter. OPCA består av tre olika kulturgrupper; musik, dans och teater. Varje kulturgrupp har en ansvarig person som står för planeringen och innehållet i gruppen. OPCA styrelsen består av en ordförande, vice ordförande och sekreterare. Föreningen har ungefär 200 medlemmar, dem flest studenter, som mer eller mindre är engagerade i någon av kulturgrupperna. Officiellt har OPCA funnits bara i ett par månader men Cool som agerar tolk under mitt samtal med ordföranden berättar att organisationen startades redan för två år sedan.

Babacar Siolibe, ordförande för OPCA

”Vill stärka den Afrikanska kulturen och gemenskapen i förebyggande syfte”

-Organisationen är utformad utifrån idén att kultur kan motverka och förebygga sociala problem som kriminalitet, missbruk av droger och alkohol, prostitution.  Vi vill nå ut till dem ungdomar som är mest socialt utstötta i samhället. Genom våra olika kulturprojekt vill vi förändra attityder och ungdomarnas självförtroende så att de kan ta egna beslut och därmed påverka sitt eget liv. Våra aktiviteter ska vara en tillflyktsort för dem ungdomar som befinner som på Dakars gator, berättar föreningens ordförande Babacar Siolibe.  En annan hjärtefråga är att ändra allmänhetens attityder och beteende kring HIV och AIDS.

Parallellt med detta finns det även en tanke om att bevara och främja Afrikas kulturella mångfald. Babacar berättar att mycket av Afrikas kulturella mångfald har gått förlorat när den första vågen av globaliseringen svepte över Afrika i början av förra decenniet. Många ungdomar förkastar den Afrikanska kulturen och anammar mer kulturella västerländska ideal .

-Vi vill bidra till en attitydförändring där Afrikanska ungdomar ska känna stolthet över sin identitet och kultur igen. Många västerlänningar förknippar Afrika med misär i form av fattigdom, svält och folkmord när de hör talas om Afrika. Tyvärr har detta även påverkat också den bild många unga Afrikaner har av Afrika.

Motgångar och brist på resurser

Organisationens första stora projekt är den tv-serie som några ur grupper repeterar scener inför. Syftet med projektet är att belysa och skapa debatt kring ämnen som är tabu i Afrika, bland annat HIV, droger och alkohol. För att det ens ska bli möjligt att spela in serien måste de hitta en sponsor som kan bistå med ekonomisk hjälp eller teknisk utrustning. Cool berättar att bristen på ekonomiska resurser har hindrat organisationen att uppnå sina mål. Hittills har de etablerat kontakt med två sponsorer, en IT-företag som har hjälpt dem att tillverka deras namnbrickor och ett lokalt NGO som arbetar med att kämpa mot spridningen av HIV och AIDS.

Repetition på scenen

-I början när vi startade med tv-serien fick vi stöd från en filmproduktionsbolag men tyvärr är dem inte intresserade längre och har dragit sig ur. Det är väldigt svårt att få gehör från organisationer och myndigheter. Vi har skickat flera brev till kulturdepartementet för att presentera oss och organisationens syfte men fick endast till svars att vårt brev har mottagits. Just nu funderar vi på att arrangera en konsert för att uppmärksamma organisationen men även för det behöver vi sponsorer. Intäkterna av konserten skulle kunna ge oss den skjuts vi behöver just nu, tillägger Babacar.

Ambitionen är att skapa en plattform för dialog över gränserna

-Vårt mål och ambition är också att starta upp OPCA i andra väst Afrikanska länder. Just nu undersöker vi möjligheterna för att starta OPCA i Tunisien och Mali. Ambitionen är att OPCA ska verka som en mötesplats för att skapa dialog och broar mellan olika kulturer. Vi vill bidra till att främja ömsesidig förståelse, tolerans och respekt för olika kulturer genom kulturella aktiviteter och utbyten, berättar Babacar.

I framtiden vill Babacar arvodera dem medlemmar som bidrar mest till att utveckla organisationen.  Jag frågar därför om detta är möjligt eftersom jag ser problem med att införa arvodering för en del och inte andra. Babacar påekar att många medlemmar är professionella dansare eller skådespelare och för att behålla dessa unga talanger måste man arvodera dem. Jag frågar även vilka deras strategier är för att utveckla organisationen till den nivå som är ambitionen. Jag får inget tydligt svar på min fråga.

/Rojin, praktikant på IFJ regionkontor, Dakar, Senegal

En reaktion på ”Nystartad ungdomsförening vill främja Afrikas kulturella mångfald

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s