IFJ:s konferens om Globaliseringens effekter på medieindustrin

Den 12-13 december hölls konferensen ”Globaliseringens effekter på medieindustrin i södra och östra Afrika” i Johannesburg, Sydafrika. Konferensen anordnades av Internationella Journalist Förbundet (IFJ) och Southern Africa Journalist Association (SAJA) och finansierades av LO-TCO. Vid konferensen närvarade fackliga ledare, forskare och representanter från olika internationella organisationer.  IMG_7477

De båda dagarnas föreläsningar och efterföljande diskussioner behandlade hur de negative effekterna av globaliseringen påverkar medieindustrin och grundläggande fackliga rättigheter så som rätten att organisera sig, rätten att förhandla kollektivt och rätten till skäliga arbetsvillkor.

Med utgångspunkten att starka och fria journalist förbund har stor betydelse för demokrati och yttrandefrihet antogs en deklaration med en handlingsplan för hur SAJA och Eastern Africa Journallist Association (EAJA) ska främja och stödja journalist förbundens fackliga arbete och därmed minska globaliseringens negativa effekter.  För att dessa mål ska uppnås föreslår deklarationen ett antal konkreta strategier för hur journalistförbund, regionala samarbetspartner och medieföretag ska arbeta för att stärka journalisters fackliga rättigheter. Deklarationen uppmanar även regionala media företag och internationella samarbetspartners att ta en aktiv roll för att främja mediernas frihet och oberonede journalistik. Det uppmanar även för starkare samarbete mellan förbund på både regional och nationell nivå genom att utnyttja erfarenheter, kunskaper och resurser för att tillsammans nå framgångsrika resultat.

Konferensen inleddes med anföranden av fackliga företrädare. Sedan höll direktören för IFJ:s region kontor i Dakar ett kort välkomsttal och påpekade att effekterna av globaliseringen kan minska om fackförbunden blir starkare och självständigare. Globaliseringen har förvisso förändrat förutsättningarna för kvalitetsjournalistik och inneburit många utmaningar men att fackförbunden måste anpassa sina strategier för att lindra effekterna av globaliseringen.

Därefter följde ett antal intressanta föredrag och diskussioner. Den första dagens höjdpunkt var föredraget av Dr Dumisani Moyo, chef för Media och ICT enheten vid Open Society Initiative of Southern Africa (OSISA) som belyste att globaliseringen är en komplex process där många faktorer inverkar: politiska, ekonomiska och kulturella. Dr Moyo underströk även att media både bidrar och påverkas av globaliseringen och att det därför är viktig med starkare samordning mellan olika aktörer inom mediebranschen. Politiska beslut och utvecklingar inom teknologin har underlättat multinationella företag att slå sig ner på internationella marknader och därmed inte bara ökat konkurrensen men även slagit ut små lokala tidningar och förlag. Kommersialiseringen av journalistiken har givetvis påverkat innehållet och kvalitén på det som rapporteras. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning kan medieföretagens kontroll av nyhetsrapportering i slutändan även yttrandefriheten, upplyste Dr. Moyo. IMG_7471

Forskarna Crystal Dicks och Mancoba Nxumalo visade i sin kartläggning av globaliseringens konsekvenser hur journalister i fyra afrikanska länder (Sydafrika, Swaziland, Zimbabwe och Zambia) påverkats av medieutvecklingen. I deras rapport framkommer det att tillgången till information är begränsad och därmed undergräver medborgarnas möjligheter att aktivt delta i den samhällspolitiska debatten i landet. Media monopolen innebär även att det är ägarnas intressen som främjas vilket många har antytt är en början på en ny form av kulturell imperialism som kännetecknas av västerländska värderingar.

På eftermiddagen redogjorde fackliga representanter från östra och södra Afrika hur globaliseringen har påverkat frilansjournalisterna i länderna i regionen. Journalister som befinner sig utanför det sociala systemet (utan fast anställning, försäkring och förmåner) är den mest utsatta medlemsgruppen. Förutom att de redan utnyttjas på alla sätt och vis av arbetsgivare har globaliseringen påverkat denna medlemsgrupp mest. Avsaknaden på kollektivavtal och låga arvoden har bidragit till att frilansare oftare får utstå kränkningar och diskriminering. För att överleva och försörja sina familjer tvingas de acceptera villkor som strider mot internationella normer och överrenskommelser.

Föredraget efterföljdes av en frågestund och diskussion varvid några av deltagarna framhöll att fackförbunden har väldigt lite resurser för att företräda medlemmar i olika frågor vilket ses som en avgörande faktor för att journalistförbunden inte ökar i medlemsantal. Alla instämde att förbunden måste utveckla verksamheten till att bli en attraktiv mötesplats där det fackliga arbetet har sin utgångspunkt i medlemmarnas intressen.

Gruppdiskussionerna gav tid till mer fördjupade diskussioner och kretsade kring att utveckla en handlingsplan som senare skulle utgöra underlag för deklarationen.

På konferensens andra dag presenterade grupperna sina förslag till ett handlingsplan. Dagen fortskred med diskussioner om de olika förslagen som sammanställdes av konferensens styrningskommitten. Deklarationen antogs, efter några nödvändiga lingvistiska justeringar, enhälligt av deltagarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s