Riskfyllt att vara journalist i Afrika

Hot, övergrepp och begränsad yttrandefrihet. Det är den vardagliga arbetssituationen för journalister i västra Afrika. Rojin Shamlou har i fem månader gjort praktik på globala journalistfackets regionkontor i Senegal. Här berättar hon vad de internationella facken gör, och vad som kan göras bättre. 

IFJ är världens största journalistkonfederation och arbetar med att uppmärksamma brott mot det fria ordet och journalisters fackliga rättigheter. Via dem har jag varit på praktik i fem månader på regionkontoret i Dakar, Senegal. En stor del av regionkontorens arbete sker i nära samarbete med nationella journalistförbund. Internationell yttrandefrihet och att skapa förutsättningar för journalister att påverka sin arbetssituation ligger till grund för organisationens verksamhet.

Genom praktiken har jag bland annat fått kunskaper om hur kedjan av olika aktörer (statliga, internationella, lokala) kan samverka för att skapa förutsättningar för människor att bestämma över, och påverka, sin egen livssituation samt vilka arbetsmetoder man kan tillämpa för att uppnå varaktig förändring.

Arbetet på organisationen innebär en konstant uppdatering om hur journalister ständigt förföljs och fängslas till följd av den begränsade yttrandefriheten. I kampen om att stärka det fria ordet, går mycket av arbetet således till att informera och utbilda journalister om deras rättigheter samt hur de kan skydda sig för att motverka hot och andra övergrepp. Som ett led i att uppnå dessa målsättningar arbetar organisationen för förändrad lagstiftning i de länder där yttrandefriheten inskränks genom att bedriva påverkansarbete gentemot den styrande regimen.

Den senaste konferensen, ”Globaliseringens effekt på mediaindustrin”, resulterade i en deklaration och en genomförandeplan om hur målen ska komplettera organisationens långsiktiga mål för ett fritt och oberoende media. Mötet innehöll även förslag på hur nationella förbund kan arbeta för att skapa förutsättningar för förändring. Till exempel vill man synas mer på journalistutbildningar för att öka medvetenheten kring fackets roll och funktion i samhället.

Fokus för organisationens arbete har handlat mycket om att skapa förutsättningar för journalister att påverka sin arbetssituation samt att stödja nationella förbund på att bli bättre på att tillmötesgå medlemmarnas intressen vad gäller löner och anställningsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet etc.  Syftet med projektet ”Safety and Human Rights” som var i sitt slutskede under min tid vid organisationen var att utbilda journalister om hur de kan motverka hot samt informera dem om deras rättigheter.

En viktig grundförutsättning för demokratisering och utvecklingen i afrikanska länder är att moraliska värden ska prägla det journalistiska arbetet. Enligt journalistik sed ska journalister sträva efter att vara så sanningsenliga som möjligt samt att vara opartiska i sin rapportering. I och med de kontextuella faktorerna, avsaknaden av resurser och ett fungerande rättssystem har journalistiken tappat lite av sin glans och trovärdighet.

Även om etiska övertramp, ur en yrkesprofessionell synvinkel borde vara en prioritering har det, i ljuset av de många andra problemen som många fackförbund brottas med, hamnat i skymundan.  Detta är framför allt vanligt i länder där tillgången till journalistutbildningar är begränsad eller inte existerar alls. I dessa fall bör fokus för arbetet vara insatser som bidrar till att öka yrkeskompetensen bland journalister. För att denna fråga ska prioriteras måste fackförbunden, i samarbete med stora medieföretagen ta ett aktivt ställningstagande.

En annan fråga, som har stor betydelse för fackets roll i samhällsutvecklingen, är kopplad till huruvida man kan vinna fler journalisters förtroende. En del av det handlar om att driva jämställdhetsfrågor då många potentiella medlemmar är kvinnor. Många av fackförbunden är väldigt illa utrustade för att bedriva en effektiv rekryteringsverksamhet och är allmänt ganska osynliga i jämförelse med journalistfackförbund i industrialiserade länder.

Vad gäller fackförbundens arbete att öka kvinnors roll i facklig verksamhet görs det för lite för att det ska ske någon synlig förändring. Ett av utmaningarna för fackförbunden är just att utveckla strategier för att rekrytera flera kvinnliga journalister och förbättra kvinnors villkor inom medieföretag. För att överhuvudtaget kunna fullgöra sin roll och funktion måste fackförbunden bli bättre på att organisera sig och lyfta fler politiska och arbetsrättsliga frågor.

Rojin Shamlou, praktikant vid IFJ Dakar, Senegal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s