Byggfacket Suntracs i Panama ger stöd och skapar folkligt inflytande

I det Panamanska samhället utmärker sig fackförbundet Suntracs genom att ge solidariteten ett ansikte i ord och handling. De förespråkar dessutom omfattande förändringar av samhällets struktur och villkor, till fördel för det panamanska folket och arbetarna.

I en liten stad tre timmar nord-väst om Panama city ligger ett av Suntracs lokalkontor. Jag har blivit inbjuden till det månatliga styrelsemötet for att berätta om två kampanjer initierade av det globala facket för Bygg- och träindustrin, BWI, och förhoppningsvis samla in namnunderskrifter.

– Det är en solidaritetsgest, förklarar jag när det blir min tur att tala, genom att skriva under stödjer ni migrantarbetare samt arbetare med osäkra anställningar hos underleverantörer i hela världen.

Samtliga styrelsemedlemmar skriver under mina listor.

Solidaritet är ett ord som man vanligtvis inte hör så ofta i Panama, och kanske allt mer sällan även i Sverige, men Luis González använder ordet frekvent när han berättar för mig om Suntracs arbete. Luis González är snickare i grunden och arbetar som facklig ombudsman för Suntracs. Han berättar att Suntracs inte bara ägnar sig åt traditionellt fackligt arbete med ett snävt fokus på sin egen yrkesgrupp, utan även söker inkludera andra grupper i samhället med syftet att skapa folkligt inflytande och sprida budskapet om vikten av organisation, kunskap och kamp för att uppnå förändring.

– Ett välskött fackförbund är inte bara en tillgång för arbetarna utan för samhället i sin helhet. Suntracs finns alltid där när det händer något, för att förhindra den neoliberala politikens negativa påverkan på folket och dess levnadsvillkor, säger Luis.

Suntracs styrelse. Luis González syns som fjärde person från vänster, främre raden. Nästan samtlig arbetare i byggbranschen i Panamá är medlemmar i Suntracs, vilket hör till ovanligheterna i Latinamerika.
Suntracs styrelse. Luis González syns som fjärde person från vänster, främre raden. Nästan samtliga arbetare i byggbranschen i Panamá är medlemmar i Suntracs, vilket hör till ovanligheterna i Latinamerika.

1998 dog 38 byggarbetare i arbetsrelaterade olyckor i Panama. Suntracs har kämpat hårt för att få arbetsgivarna att inse att säkerhet är en investering och inte en kostnad.

– Idag har vi dagliga morgonmöten på byggena där vi informerar och diskuterar säkerhet på jobbet, förklarar Luis González.

Utbildning, anser Luis, är just en av nyckelförklaringarna till Suntracs framgångar.

– Utbildning ges till alla, såväl till arbetarna som de fackligt aktiva. Många utbildningar är yrkesrelaterade men vi ger också seminarier i ämnen som mänskliga rättigheter, arbetsrätt och kollektivavtal.

Dessutom tror Luis González att Suntracs storlek beror på att medlemmarna känner förtroende för förbundet. Suntracs har satsat på transparens och demokratiska arbetsformer.

– Vi har dessutom anslutit oss till det globala facket för Bygg- och träindustrin, BWI, och andra fackliga internationella organisationer. Tillsammans erbjuder de en plattform för internationell solidaritet där vi kan hjälpa varandra att bli starkare.

Luis Gonzalez kan inte nog understryka hur mycket facket i sitt solidaritetsutövande har betytt för honom personligen. Han fick för en tid sedan besked om att han var svårt sjuk och insåg snart han att han varken hade råd med en snabb operation på ett privat sjukhus – eller tid att vänta flera månader på en operation på de överbelastade statliga sjukhusen. Suntracs betalade i slutändan för en omedelbar operation och Luis González intygar:

– Det är tack vare facket som jag är vid liv idag.

För mer information om BWI klicka här.

/Cecilia Grabos, BWI:s regionalkontor i Panamá

En reaktion på ”Byggfacket Suntracs i Panama ger stöd och skapar folkligt inflytande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s