Rollspel om studiecirkel i fackliga rättigheter

Under tre dagar samlades flera länders fackliga representanter i Burkina Faso för att dela med sig av erfarenheter. Detta inom ramen för ett projekt som fackförbundet ST har via Union to Union. Från Sverige deltog Parisa Maleki, ST student som här återger en del av sina upplevelser.

Under en konferensdag i Lomé visade en delegation från Burkina Faso med rollspel hur de arbetar med studiecirklar i fackrörelsen i hemlandet. Temat för studiecirkeln var ”ung arbetare” och gruppen diskuterade begreppets innebörd. Efter att studiecirkeln hade avslutats fick resten av konferensdeltagarna ställa frågor, och många visade intresse för att starta studiecirklar i sina hemländer.

För mig, som ST student, var det överraskande att så få hade erfarenhet av studiecirklar sedan tidigare, men det var verkligen givande med rollspelet eftersom det inspirerade så många. Fördelen med studiecirklar är att de kostar nästan ingenting alls att genomföra.
För att det ska vara möjligt att genomföra en fackföreningsaktivitet krävs det att de är kostnadsfria eller nästan kostnadsfria i Västafrika. Detta eftersom fackföreningar har ont om ekonomiska resurser.

Att vara med på konferensen gav mig större kunskap om arbetstagares arbetsförhållanden och hur de arbetar fackligt i de olika västafrikanska länderna men också inspiration till att lära mer. Framförallt var det deltagarnas personliga historier och exempel på fackliga framgångar och motgångar som berörde mig. Men det var också betydelsefullt att kunna hitta likheter med Sverige. Även om det finns stora skillnader gällande förutsättningar för fackligt och arbetsförhållanden arbete i olika länder, framkom det under diskussionerna att de flesta ländernas unga arbetstagare har liknande svårigheter när det kommer till otrygga arbetsvillkor och dess effekter på resten av livet.

av Parisa Maleki

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s