Internationella dagen mot våld mot kvinnor

imagegen

Fredag 25 november är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, något som internationella transportfacket (ITF) arbetar för att uppmärksamma varje år. På ITFs hemsida går det att läsa att starka fackförbund behöver kvinnor och att stärka kvinnors rättigheter på arbetsplatsen är en viktig del av ITFs arbete. Baker Khundakji från ITF Arab Worlds kontor berättar om ITFs arbete mot våld mot kvinnor och vilka resultat arbetet har gett.

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av Förenta Nationernas generalförsamling år 1999 som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Resolutionen hävdar att våld mot kvinnor är ett hinder på alla plan för ett jämställt samhälle.

ITF har en kvinnokommitté som arbetar nära medlemsförbunden för att hjälpa dem att organisera kvinnliga transportarbetare och stärka deras röster på arbetsplatser. ITF Women kämpar för att skapa en stark kollektiv röst för kvinnliga transportarbetare världen över. Några av det viktigaste arbetsområdena är tillgång till anständiga löner och sysselsättning och rätten att arbeta fritt från våld.

För att uppmärksamma denna dag har jag intervjuat Baker Khundakji som är biträdande regionssekreterare på ITF Arab Worlds kontor i Amman för att ta reda på hur ITF arbetar för att främja kvinnors rättigheter på arbetsplatser inom transportsektorn.

bBaker Khundakji

Situationen för kvinnor som arbetar inom transportsektorn

Över hela världen är våld mot kvinnor ett stort problem och inom transportsektorn kommer våldet från kollegor, chefer, myndigheter och till och med polis. Transportsektorn är en mansdominerad industri och i många fall resulterar arbetskulturen till att kvinnor känner ett större tryck att bevisa sin kompetens, detta leder i många fall till att det blir svårare att prata om våldsbrott och trakasserier. Våld skapar makt och kontroll och förövarna utövar ofta olika påtryckningar för att tysta de våldsutsatta, vilket gör att det är ovanligt att detta anmäls.

Khundakji berättar att det inte finns någon specifik internationell standard som hanterar problemet med könsrelaterat våld på arbetsplatser, och transportsektorn är en högrisk industri.

-Våld påverkar kvinnor oproportionerligt, och därför bör kvinnliga transportarbetare bli sedda som en högrisk grupp. Det finns en ovillighet att erkänna den strukturella ojämlikheten som kvinnliga transportarbetare möter som fortfarande existerar, menar Khundakji.

Uppmärksammande av Internationella dagen mot våld mot kvinnor

ITF har uppmärksammat internationella dagen mot våld mot kvinnor i många år. Fokus i år är att få medlemsförbunden att stötta en kampanj för att främja planerna på en ILO konventionen om könsrelaterat våld på arbetsplatsen. Detta arbete är koordinerat av ITF Women´s avdelning som leds av Internationella fackliga samorganisationen (ITUC).

– Alla fackliga och kvinnliga aktivister är kontaktade och informerade om det senaste kvinnofokuserade programmet och blir försedda med handledning kring vilka aktioner de kan göra i samband med dagen. Årets kampanj går ut på att sprida fakta om hur en fackligt kan kämpa för den föreslagna ILO konventionen och hur en praktiskt kan arbeta mot våld mot kvinnor inom transportsektorn. Dessa aktioner rapporteras oftast tillbaka tillsammans med bilder som sedan blir delade och uppmärksammade på ITFs sociala medier, berättar Khundakji.

Vill du också vara en del av kampanjen? Gå in här: http://www.itfglobal.org/en/campaigns-solidarity/campaigns/end-violence-against-women-un-day-2016/

itf-women
Uppmärksammande av Internationella dagen mot våld mot kvinnor av busschaufförer i Indien 2015

ITFs arbete för kvinnors rättigheter i arbetslivet

Men det är inte bara på internationella dagen mot våld mot kvinnor som ITF arbetar med frågan. ITF arbetar året om med fyra olika nyckelprogram både på global och regional nivå relaterat till kvinnors rättigheter i arbetslivet.

-ITF Women har ett anti-våldsprogram på regional nivå som arbetar med att uppmärksamma våld mot kvinnor på arbetsplatser och syftar till att skapa säkra arbetsvillkor för kvinnor. För att skapa säkrare arbetsvillkor för kvinnor arbetar ITF Women för att det ska finnas familjevänliga arbetstider, rätten till mödraledighet och tillgång till ett välbetalt säkert arbete med tillgång till utveckling, berättar Khundakji.

Khundakji berättar vidare om arbetet för en ILO konvention om könsrelaterat våld på arbetsplatser som ITF arbetar för att uppmärksamma på regional nivå. Men arbetet ligger inte bara på global och regional nivå och Khundakji tar upp två exempel på hur ITF arbetar med frågan på lokal nivå. I Tunisien och Egypten finns t.ex. ett program som fokuserar på våld i hemmet främst genom att hjälpa fackförbunden i deras arbete att stötta kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet. ITF utreder även möjligheten att inleda ett kvinnofrämjande program i Libyen som går ut på att stötta kvinnor som är utsatta för våld på arbetsplatsen.

Arbetet har gett resultat

ITF har stöttat sina medlemsförbund i olika delar av regionen för att ge en kollektiv och strategisk respons till problemen med våld mot kvinnor både i hemmet och på arbetsplatsen. Arbetet har även syftat till att skapa relationer mellan olika fackförbund och deras nationella center, berättar Khundakji.

-Det resultat som har uppnåtts med detta arbete inom flera fackförbund är att de har kunnat förse stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld och kvinnor har kunnat skapa gemenskapsallianser utanför sina fackförbund. Fackförbunden har även getts möjligheten att arbeta förebyggande mot våld och att organisera fler kvinnliga transportarbetare, berättar

På ITF:s hemsida kan ni läsa och ta del av ITFs kampanj End violence against women UN day 2016.

womensdept_vawposter_facebookcoverphoto

Text: Malin Jedrom
Foto: ITF Women och Baker Khundakji

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s