Att säkerställa sjöfartsarbetares rättigheter i arbetslivet

Att arbeta på fartyg innebär ofta att du rör dig över gränser i ditt arbete när du åker mellan olika hamnar. Att olika lagar gäller i de olika länderna skapar utmaningar i att säkerställa arbetsrätten. I detta blogginlägg ska jag försöka förklara denna komplexa och globala problematik men även hur Internationella Transportfacket, ITF, jobbar med flera verktyg för att säkerställa att alla sjöfartsarbetares rättigheter i arbetslivet ska respekteras.

Problemet – Ägare till fartyg smiter från ansvar
Flag of convenience (FOC) kallas det när ett skepp är registrerat under ett annat lands flagga än det som skeppets ägare har medborgarskap. Anledningen till att ägare registrerar sina skepp i länder som klassas som FOC land är för att kunna reducera sina kostnader och undvika förordningar från ägarens land. Men det innebär att ägarna gömmer sig och smiter från sina skyldigheter. För arbetstagarna på ett av dessa skepp kan det innebära väldigt låga löner, dåliga arbetsförhållanden, otillräckligt med näringsrik mat och långa perioder utan ordentlig vila.

– Det stora problemet är att FOC staterna smiter från sitt ansvar och att ägarna försöker gå runt lagar, säger Mohamed Arrachedi, inspektörsamordnare för ITF Arab World när jag träffade honom på ett seminarium i Amman i december.

img_0370
Mohamed Arrachedi. Bild: Malin Jedrom

ITF anser att det måste finnas ett samband mellan ägarens fartyg och den flagga som fartyget åker under. Registreringar under FOC gör det svårare för fackförbund att arbeta för att hålla ägare ansvariga för sina anställdas villkor och rättigheter. Enligt ITF har globaliseringen bidragit till förvärrandet av arbetsvillkoren för sjöfartsarbetarna. I en konkurrenskraftig sjöexportsmarknad har FOC kunnat sänka löner och förvärra arbetsvillkoren för arbetstagarna för att skapa det billigaste alternativet för att sköta sina affärer.

ITF arbetar mot detta globala problem på tre olika vis – genom stärkande av sjöarbetskonventionen, genom att förhandla fram kollektivavtal och med hjälp av sina inspektörer.

Sjöarbetskonventionen – en viktig internationell standard

Sjöarbetskonventionen behövs för att skydda arbetstagarna. Konventionen, som på engelska heter Maritime Labour Convention (MLC), ligger under Internationella arbetsorganisationen (ILO) och togs fram år 2006 som en av fyra delar av den internationella sjörättslagen. Konventionen trädde i kraft i augusti 2013 och i november 2016 hade över 80 länder ratificerat konventionen vilket representerar över 87 procent av den globala sjöfarten.

Konventionen består av 16 artiklar som ligger under 5 grundpelare. Artiklarna omfattar ett minimumkrav för att sjöfartsarbetare ska få arbeta på ett fartyg; anställningsvillkor, boende, fritidsanläggningar, mat, hälsoskydd, sjukvård, välfärd och socialtrygghet och sist men inte minst verkställande och efterlevnad av konventionen.

Innan MLC så fanns det 37 stycken sjöarbetskonventioner, men de var dåligt tillämpade. Därför skapade man denna konvention som innehåller en enda standard baserad på de fundamentala principerna från de tidigare konventionerna men som är uppdaterad för att möta de problem som existerar idag. Konventionen gäller alla fartyg som lägger till i en hamn vars stat har ratificerat konventionen, likaså fartyg som är knutna till en stat som har ratificerat konventionen. Trots att inte alla länder har ratificerat konventionen får den ändå en stor effekt då fartyg inte kan lägga till i hamnar där konventionen gäller om de inte själva lever upp till kraven. Konventionen kommer att uppdateras och förbättras under 2017.

8423247792_f4c8ed5d5f_z
Bild från FOC Week of Action i Thailand. Bild: Maria W

Kollektivavtal – avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare

Ett annat viktigt verktyg för ITF är kollektivavtal (Collective Bargaining Agreement, CBA), vilket är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarna. De tas fram av ITF och formuleras av de anslutna fackförbunden. Vanligtvis reglerar avtalen bland annat löner och arbetstider. Skriver ägaren på ett kollektivavtal framtaget av ITF tillåter hen att ITF:s personal/inspektörer får besöka fartyget när som helst. Avtalen skrivs oftast på 1-3 år och om det inte förnyas så antas avtalet fortfarande att gälla i dess original form.

Om ett avtal bryts kan arbetstagare eller deras familjer kontakta ITFs huvudkontor i London som i sin tur kontaktar inspektörer i närheten som kan besöka fartyget och försöka komma till en lösning. Arbetstagare och fackförbund som inte är anslutna till ITF kan också söka assistans, ITF hjälper arbetstagare oavsett.

Inspektörer i hamnarna viktigt för att kontrollera arbetsvillkoren

ITF har ett nätverk med ungefär 130 inspektörer som arbetar i hamnar världen över. Inspektörerna är fackliga tjänstemän, oftast personer som tidigare jobbat inom hamn eller fartyg, som arbetar deltid eller heltid med att besöka fartyg som lägger till i deras respektive hamnar.

Inspektörernas arbete är att assistera arbetstagarna och säkerställa att de har anständiga löner och arbets- och levnadsvillkor på fartygen. De arbetar därför för att det ska finnas kollektivavtal som säkerställer arbetstagarnas rättigheter och för att mänskliga rättigheter ska bli tillgodosedda.

Inspektörerna genomför både rutininspektioner och åker ut till fartyg på efterfrågan av besättningen. En del av arbetet är även att besöka skepp som inte har något avtal med ITF för att se hur arbetsförhållandena ser ut och vad ITF kan göra för att upprätta ett avtal med ägaren för att främja arbetstagarnas rättigheter. Om inspektörerna upptäcker att kränkningar begås på skeppet så kontaktar de dom nationella facken och med hjälp av dem försöka förbättra situationen.

8423248946_f437ba6a3b_z
Bild från FOC Week of Action Thailand. Bild: Maria W

Möten i Amman stärkte arbetet för sjöarbetares rättigheter

I mitten av december arrangerade ITF Arab world två internationella möten i Amman, där jag gör min praktik, vilket stärkte det viktiga arbetet på regional nivå. På mötet deltog representanter från fackförbund från olika länder i Mellanöstern och Nordafrika.

-Dessa mötesplatser är väldigt viktiga för att knyta kontakter inspektörer emellan och etablera en struktur för arbetet, förklarar Mohamed Arrachedi, och fortsätter,
– Arbetet i Mellanöstern och Nordafrikaregionen är väldigt viktig i och med att det finns flera viktiga hamnar i regionen och att ha inspektörer på plats gör det enklare att upptäcka kränkningar av arbetstagares rättigheter.

img_0357
Bild från mötet i december. Bild: Malin Jedrom

Jag har nu avslutat min praktik för Union to Union på ITF Arab World kontoret i Amman och är tillbaka i Sverige. Det har varit fyra spännande månader då jag träffat många fantastiska människor som arbetar inom den fackliga rörelsen. Jag har även lärt mig otroligt mycket om ITFs arbete och är oerhört tacksam för denna tid och de erfarenheter det gett mig.

Ps. Vill ni se fler bilder och berättelser från mötet, besök Union to Unions instagram-konto under namnet uniontounion. Under mötesveckan tog jag som praktikant över kontot för att uppdatera om mötets förlopp och berätta om människorna som deltog.

Text: Malin Jedrom

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s